Parq Recidence

Parq Recidence

Renovatie van monumentaal pand met nieuwbouw naastgelegen appartementencomplex. Als onderdeel van het bestuur voegt Smeding zijn bijdrage als zijnde directievoering. Hiermee fungeert Smeding als aanspreekpunt voor de betrokken aannemer en bewaakt daarbij financiële overzichten, bouwkundige kwaliteit en verzorgt uiteindelijk de opleveringen.