Smeding regelt, coördineert en stuurt bij op de bouw

Directievoering

Tijdens de realisatie van grote of complexe bouwprojecten vertegenwoordigt een directievoerder de belangen van de opdrachtgever. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en regelt, coördineert en stuurt bij tijdens de bouw. Ook bewaakt hij de financiën en controleert het meer- en minderwerk. Een Smeding directievoerder moet dan ook van alle markten thuis zijn. Hij is arbiter, troubleshooter, technicus, bemiddelaar en onderhandelaar tegelijk. Onontbeerlijk voor een goed eindresultaat.

Van ontwerp tot oplevering:

Ontwikkeling ontwerp

De plannen voor nieuwbouw of een verbouwproject beginnen vaak met een schetsje. Een goed idee, dat langzaam de juiste vorm krijgt.

LEES MEER

Vergunningentraject

Voordat u kunt gaan bouwen, verbouwen of renoveren is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist.

LEES MEER

Werkvoorbereiding

Plannen, beheren en bewaken: dat is wat Smeding doet in de fase voorafgaand aan de start bouw of verbouw van een woning of bedrijfspand.

LEES MEER

Technische omschrijvingen, STABU-bestek

Bij grote bouwprojecten vormt een bestek een belangrijk onderdeel van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.

LEES MEER

Oplevering

Smeding is graag aanwezig bij de voorschouw van uw nieuwbouwwoning of pand.

LEES MEER

Tom en Theo Smeding

06 15 14 65 33
06 43 40 17 76

Vragen?
Wij helpen u graag!

STUUR ONS EEN MAIL
Tom en Theo Smeding