Maliestraat 1, Utrecht (plafondreconstructie)

Maliestraat 1, Utrecht (plafondreconstructie)

Tijdens het renovatieproject op deze locatie is het ornamentele plafond gesloopt. Vanuit de gemeente is een plafondreconstructie vereist. De totale plafondreconstructie is uitgewerkt door een architect waarna Smeding dit in uitvoering heeft genomen. Dit geldt zowel voor de proces coördinatie als benodigde overleggen met bevoegd gezag en adviseurs.